Sprawdź naszą ofertę
dotyczącą podnośników samochodowych

Przeglądy okresowe podnośników warsztatowych

Dozór techniczny podnośników samochodowych

Zgłaszanie ponośników do UDT i usługi konserwator podnośników samochodowych

Bieżąca konserwacja i smarowanie podnośników

Przeglądy elektryczne podnośników warsztatowych

Przeglądy budowlane podnośników warsztatowych

Przygotowywanie i odtwarzanie dokumentacji technicznej podnośników warsztatowych

Prowadzenie dziennika konserwacji podnośników samochodowych

Regulacja podnośników warsztatowych

Koszt przeprowadzenia badań okresowych UDT jest regulowany z urzędu i w roku 2018 wynosi dla podnośników:

  • do 3,5t koszt 380PLN,
  • powyżej 3,5t koszt 480PLN,
  • powyżej 15t koszt 680PLN.

Terminy przeglądów oraz ich wycenę ustalamy podczas rozmowy telefonicznej w zależności od ilości podnośników zamontowanych na warsztacie.

Koszty dojazdu do warsztatów zlokalizowanych powyżej 25 km od Chorzowa ustalane są indywidualnie wg stawki za km.

Regularne przeglądy i prawidłowa konserwacja nie tylko zapewnią sprawne działanie podnośników warsztatowych przez długi czas, ale wymagane są też przepisami prawa.

Posiadamy wszelkie uprawnienia wymagane przepisami wg ustawy dla konserwatora podnośników samochodowych.

Kontakt

 
+48-533-793-880